Història

L’origen de l’Escola d’Adults Can Serra va lligat a la història de la dècada dels anys 70, coincidint amb el període de transició democràtica, durant el qual les persones i associacions reivindiquen drets fonamentals com l’educació.

L’Hospitalet sempre ha estat una ciutat acollidora i durant aquesta època arriben immigrants a Catalunya i, més concretament, a l’Hospitalet, que fan progressar l’economia de la ciutat. D’aquests col·lectius de ciutadans es nodreix la matrícula de les escoles d’ adults en aquells moments.

En un principi, l’escola funciona amb una mestra i diversos col·laboradors en locals situats a la Casa de la Reconciliació.

Amb el temps l’escola va creixent i s’aconsegueix l’ampliació de la plantilla de mestres i l’IES Torres i Bages cedeix tres aules a l’escola en horari nocturn. L’escola funciona a la tarda a la Casa de la Reconciliació i al vespre a l’IES Torres i Bages.

Durant el curs 84-85 es produeix l’adscripció de les aules d’EPA (Educació Permanent d’Adults) i el seu professorat al centre d’EGB més proper i es comença a impartir ensenyaments reglats de l’EGB, sobretot als nivells de Certificat, Pregraduat i Graduat.

Al barri hi ha dues escoles d’adults: Can Serra i Joaquim Costa i els mestres d’ambdues escoles creuen que seria interessant, a causa de la seva proximitat, unir-les per tal de fer una oferta més variada i, sobretot, per ampliar la franja horària (matí, tarda i vespre).

L’Ajuntament, Inspecció i els mestres de les dues escoles es reuneixen per poder funcionar plegades el curs 87-88 al local del carrer Molí, 8 ja que l’Escola d’Adults Joaquim Costa es troba en unes aules cedides per l’escola pública d’EGB del mateix nom. La nova escola s’anomenarà Can Serra, perquè en aquest moment pertany a aquest barri.

Aquest centre creix, el local es fa petit i, mitjançant pressions a l’Ajuntament, es concedeix un local al carrer Peñíscola, a dos-cents metres de les aules del carrer Molí. En conseqüència, es torna a treballar a dos locals a la vegada.

Durant els anys noranta el descens de la natalitat es reflecteix a les escoles d’EGB i en  la manca de matrícules, com és el cas del centre de primària Pau Picasso.

Els mestres i alumnes reivindiquem durant dos anys aquest edifici i el curs 95-96 se’ns concedeix el local de l’escola pública Pau Picasso del barri de Pubilla Cases. Durant el mateix curs el Departament de Benestar Social ens dota d’una aula d’autoformació anomenada Rafael Farré que s’instal·la als baixos de l’edifici, i que representa l’única aula d’aquestes característiques que té la ciutat de L’Hospitalet.

El curs 2003-2004 l’escola  deixa de ser Aula per passar a ser Centre. Aquest fet no només comporta el nomenament d’un equip directiu, sinó l’ampliació de l’equip docent amb l’arribada de tres professors de secundària i la reducció d’un de primària. El canvi suposa una modificació a nivell organitzatiu i cal definir més clarament les tasques que fins ara feia tot l’equip docent. A mitjans de curs, les Escoles d’Adults deixen de pertànyer al Departament de Benestar Social i passen al Departament d’Ensenyament. En el curs 2004-2005 es  crea el Consell de Centre que és l’òrgan participatiu de l’alumnat a la gestió de l’escola.

Actualment, l’Escola d’Adults Can Serra és una entitat dinàmica, integradora i integrada en l’entorn. L’escola compta amb una plantilla d’onze professors i professores força estable, un oferta educativa consolidada i un volum d’alumnat suficientment important per a cobrir l’esmentada oferta.

 

edifici