A cicles formatius de grau superior

El curs de preparació a la prova d’accès als cicles de grau superior consta de 4 assignatures comunes i 2 específiques.

Matèries comunes (Castellà, Català, Anglès i Matemàtiques):

1 grup de matí

Matèries específiques:

Psicologia i Geografia: Permeten accés a les famílies professionals de:

Administració
Comerç i Màrqueting
Serveis socioculturals i a la comunitat
Hostaleria i Turisme

Biologia i Química: Permeten accés a les famílies professionals de:

Sanitat
Imatge Personal
Química

Segons la normativa vigent, l’alumnat que supera el curs de preparació a l’escola, pot obtenir un certificat amb la qualificació mitjana del curs, que es multiplicarà per 0.2 i li serà afegit a la nota obtinguda a l’examen. Per a poder sumar aquesta puntuació cal obtenir un minim de 4 a la mitjana dels exàmens de la prova d’accès.

Per a poder obtenir el certificat del centre, cal assistir a un mínim del 80% de les classes.

El centre disposa d’un Aula Virtual de suport.

Podeu obtenir tota la informació relativa a la prova al web del Departament d’Ensenyament

La prova acostuma a ser la primera quinzena de maig, per la qual cosa les classes finalitzen els primers dies de maig.