Competència digital COMPETIC

A l’escola es fan quatre nivells d’informàtica:

COMPETIC inicial: Grups al matí i tarda.

COMPETIC 1: Grups al matí, tarda i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell bàsic ACTIC.

COMPETIC 2: Grups al matí i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell mitjà ACTIC.

COMPETIC 3: Grups al matí i vespre. Si s’aprova aquest curs s’obté el certificat que equival al certificat de nivell avançat ACTIC. Al centre s’fereixen les 5 competències possibles:

  • C4: Tractament de la informació escrita.
  • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
  • C6: Tractament de la informació numèrica.
  • C7: Tractament de les dades.
  • C8: Presentació de continguts. 

Podeu obtenir més informació al web del Departament d’Ensenyament sobre Competència Digital

Informàtica