Matemàtiques a Instrumental 3

Estem treballant amb grup d’instrumental 3 les fraccions a partir d’estacions de treball i per parelles cooperatives. El treball per estacions és un bon mètode per plantejar reptes i resoldre’ls en equip, mentre la mestra acompanya l’alumnat durant la sessió en la resolució dels problemes plantejats. L’experiència està resultant molt profitosa. Hem aprés molt entre companyes.

Rosa Sambola