Menjador escolar

La gestió del menjador escolar correspon al Director del Centre com a president del Consell Escolar.
La cuina del menjador està gestionada per l’empresa Focs i Violes S.L (es cuina a la mateixa escola).
Per a qualsevol consulta, comunicar absències, règim, etc., podeu posar-vos en contacte directament amb la coordinadora.

Menú menjador

Equip de monitors

Coordinadora: Neus Arqué
Secretaria de menjador: Yolanda Orri
Horari: de 8:30 a 9:30 cada dia, personalment o per telèfon.

EI.3 i EI.4 6 monitores
EI.5 2 monitores
1r 2 monitores
2n 2 monitores
3r 1 monitores
4t 2 monitores
2 monitores
2 monitores
1 coordinadora
Cuina 2 cuineres + 1 auxiliar de cuina

Funcionament del menjador

(Podeu consultar el funcionament del menjador)

Normes generals

Els alumnes que fan ús del menjador escolar estaran sempre sota la vigilància d’un monitor/a, tant a l’hora de dinar com a l’estona de pati.
Atès que és un servei no obligatori, creiem que els responsables de menjador han d’informar de les actuacions realitzades amb aquell alumne/a que de forma reincident no respecta la normativa vigent. Si amb aquestes mesures no s’ha obtingut el comportament esperat, seguint les pautes establertes, el Consell Escolar estudiarà cada situació per tal de trobar la millor solució.
Quan els alumnes tenen una excursió s’hauran de portar el dinar de casa ja que, en el preu del menjador, s’ha descomptat la sortida Es remarca que el servei de menjador no és obligatori, per tant, l’incompliment de les normes establertes pot comportar la privació d’aquest servei.

Organització del servei

El menjador escolar començarà el primer dia de curs (14 de setembre).
El menjador escolar funciona amb 2 torns:

1r torn: Ed. Infantil 3, 4 i 5 anys, 1r, 2n, 3r i 4t.

2n torn: 5è i 6è.

Pagaments

  • Els rebuts de menjador (tant pels fixes com pels tiquets esporàdics) es passaran la primera setmana del mes següent mitjançant rebut bancari o ingrés al compte corrent de l’escola.
  • Quan es tornen dos rebuts l’alumne/a es donarà de baixa del menjador fins que s’actualitzi el deute, i a partir d’aquell moment pagarà en metàl·lic i per avançat.
  • Els alumnes esporàdics hauran d’avisar per l’agenda.
  • Devolucions: Els alumnes fixes, que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar abans de les 9:30 hores del matí i se’ls retornarà l’import del dinar (no del monitor). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import. La devolució es farà descomptant els diners al rebut de menjador.

PREUS MENJADOR 2020

Beques

En aquest moment, les beques estan gestionades pel Consell Comarcal a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament. En cas d’estar interessats, cal adreçar-se als Serveis Socials del poble on l’alumne/a està empadronat.
Podeu demanar informació a Secretaria.

Informes

Els pares dels alumnes rebran un informe de l’alimentació, hàbits i actituds dels seus fills a l’hora de menjador, junt amb els informes de cada trimestre.
Sempre que es detecta alguna anomalia, tant en l’hàbit de menjar com en la quantitat, es truca directament a les famílies (en cas greu) i, si no, s’envia una nota.