Assemblea

Tots els divendres. És la reunió setmanal de TOTS els/les alumnes i mestres de l’escola amb una doble finalitat:

  • Actua com a nucli de comunicació interactiu (informacions diverses, conferències, actuacions…).
  • Actua com a impulsor de l’expressió oral i l’oratòria en general, alhora que podem aprendre a escoltar per discernir i desenvolupar un esperit crític.

Conferències:

P3 a 5è: Cada curs escolar els/les alumnes es preparen una conferència i l’exposen a la seva aula davant els seus companys de classe (assemblea setmanal de classe)

6è: El curs de 6è es prepara les conferències en grup, amb suport informàtic i l’exposa a l’Assemblea General. Els/les alumnes de 6è són també els encarregats de dirigir-la.

Actuacions:

A l’Assemblea hi tenen cabuda tot tipus d’actuacions, literàries, teatrals, música, dansa, tant si és iniciativa dels alumnes com del grup classe.