El projecte estrella “EL PROJECTE SECCIÓ”

Anomenem secció a la dedicació d’una franja horària  diària per a repassar i introduir conceptes i mecanismes de les instrumentals (matemàtiques i llengua)

Es treballa:

 • La lectura com a mecanisme per agafar velocitat.
 • La lectura com a eina de comprensió.
 • L’ortografia.
 • El càlcul: estratègies.
 • El càlcul mental.
 • Problemes.
 • Text.

Com fem la secció?

La fa tota l’escola de P3 a 6è.

 • Durant els primers quinze dies de setembre és quan decidim els grups de secció que farem.
 • S’agrupen els alumnes per nivell real d’aprenentatge i/o ritme de treball.
 • Els alumnes podran anar canviant de grup depenent de l’adquisició de continguts i/o coneixements segons el ritme.
 • Tots els alumnes acabaran assolint els objectius mínims que els pertoca per curs, però ho faran a ritmes diferents.

Tractament de la diversitat a la secció:

 • És una franja horària de 2 hores i quatre dies setmanals.
 • Cada alumne/a pot anar al seu ritme, tant de treball com d’aprenentatge.
 • El suport SEP i el suport a Educació Especial aconsegueixen tenir una gran franja horària molt àmplia, quedant desterrades les aules o suports d’Educació especial pròpiament dits.

Tots els mestres estem implicats. Suposa coordinació entre paral·lels i també amb els mestres d‘Ed. Especial

La secció ens aporta:

 • Tots els nens avancen si estan en un grup adequat al seu nivell.
 • La secció és un treball sistemàtic que ajuda a estructurar els esquemes de l’alumne.
 • A la secció assegurem la base i això permet que a les altres assignatures, tant el mestre com l’alumne puguin gaudir fent matemàtiques, llengua o coneixement del medi i no cal que ens dediquem a l’ortografia, lectura o a repassar les operacions com a treball sistemàtic.