Projecte de Direcció 2019-2023

El projecte de direcció és el document que defineix la línia pedagògica, organitzativa i de funcionament del centre.

Cal que estigui elaborat a partir del Projecte Educatiu de Centre (PEC), tot i que pot aportar propostes que el modifiquin.

En aquest document trobareu un resum del PdD presentat per l’actual director, Xavier Majà, sobre el mandat 2019-2023.

Projecte de Direcció de l’Escola Tagamanent

 

Segueix-nos!