La comunitat de grans està formada per grans A, B, C i 6è