Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha membres del claustre, de les famílies, de l’ajuntament, del personal d’administració i serveis i de l’equip directiu.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre:

  • El projecte educatiu.
  • La programació general anual
  • La gestió econòmica
  • La resolució dels conflictes
  • Les activitats extraescolars
  • Lhorari lectiu
  • I d’altres que defineix el propi consell.

A l’escola Tagamanent volem un consell escolar dinàmic, participatiu i propossitiu. Que s’impliqui com un agent educatiu més de l’escola i aporti el seu gra de sorra per millorar el projecte escolar.

En aquest enllaç hi trobareu tota la normativa elaborada pel Departament d’Educació.