La comunitat de mitjans està formada per mitjans A, B, C i 1r