PEC

PEC

Aquest PEC ha estat aprovat per Consell Escolar en data 2 de juliol de 2014 i actualment, es troba en revisió degut al canvi de Projecte de Direcció.

 

Segueix-nos!