Consell d’alumnes

És un espai de participació dels alumnes, format pels representants de les classes de primària, que es reuneixen mensualment amb el cap d’estudis. S’intenta fomentar i dinamitzar la seva participació en el govern de l’escola, donant-los veu en aquells aspectes en que la seva opinió i visió poden enriquir i millorar el funcionament de la comunitat escolar. Fan de transmissors d’aspectes de funcionament, suggerències… que sorgeixen a les assembles d’aula i posteriorment fan el retorn dels acords. Han tingut un paper important en la nova “visió d’escola” i d’aquest consell han sorgit idees que s’estan  portant a terme. Participar en el consell els ajuda a entendre i conèixer els valors democràtics de la nostra societat i també dins de la nostra escola; s’ajuda els alumnes a saber aportar i comentar les seves valoracions, i també a saber respectar les opinions dels altres.

Paral·lelament un grup de representants de Cicle Superior participen al Consell d’Infants de l’Ajuntament de Castellar que té per missió  poder expressar la seva opinió, les seves propostes i les seves demandes com a ciutadans-infants.