AVANCEM: Visió d’escola

El curs 2016-2017 la nostra escola va començar a formar part de la xarxa Escola Nova 21. Una xarxa d’escoles amb un propòsit d’intercanvi i aprenentatge mutu, transformació i millora d’un sistema educatiu avançat. La nostra escola ja havia nascut amb un marc metodològic innovador, i la participació en la xarxa ens va oferir l’oportunitat de compartir les nostres pràctiques amb d’altres centres educatius de la zona, alhora que fèiem una reflexió sobre les pròpies pràctiques. Durant aquest camí, mestres, alumnes i famílies vàrem definir la nostra visió d’escola, és a dir, les actuacions que calia anar implementant per arribar a l’escola que somiàvem l’any 2030.

És aquesta visió d’escola la que guia el nostre Projecte Educatiu de Centre, el present Projecte de Direcció i les diferents Programacions Generals Anuals. També determina les Formacions Internes de Centre i les Trobades Pedagògiques amb les famílies, tret identitari de la nostra escola des de fa 13 cursos escolars. Podreu veure els quatre grans eixos de la nostra visió d’escola, la planificació i el procés en la següent presentació.