Acords Consell Escolar

Curs 2020-2021 

  • S’aprova la Memòria de la Programació General Anual del curs 19-20. Es presenta i s’aprova el Pla d’Obertura de centre (POC) pel curs 20-21 (4-9-2020)

 

  • S’aprova la Programació General Anual del curs i el document d’activitats, sortides i colònies pel curs 20-21 (18-11-2020)

 

  • S’aprova el tancament de l’exercici econòmic de l’any natural 2020 i la proposta de pressupost pel 2021. S’informa dels tres annexos que s’inclouran al POC arran de les noves instruccions per l’evolució de la pandèmia. S’informa de les dates de les portes obertes, el 3 i el 13 de març, que aquest any per acord de les direccions de les escoles públiques, seran en format telemàtic. (4-2-21)

 

  • S’aprova la participació del centre en els programes d’innovació STEAMCat i Erasmus+. Els projectes es presentaran abans del 12 de maig i haurem d’esperar si som seleccionats o no. Es recorda que el proper dijous 13 de maig es realitzarà la XII Trobada Pedagògica amb les famílies, el lloc serà l’Auditori i  es respectaran al màxim les mesures sanitàries. Aquest curs el tema és el treball de la perspectiva STEAM al centre. Finalment s’informa que la setmana del 17 al 22 de maig activaran la nova LAN del centre. (4-5-21)

Curs 2019-2020 

  • S’aprova el nou pla de menjador presentat per l’AFA i la signatura del conveni amb SSTT (9-10-2019)

 

  • S’aprova la Programació General Anual (PGA) i les sortides i activitats pel curs 19-20. Es contempla que en alguna sortida es pugui sortir i/o arribar fora de l’horari lectiu del centre. (6-11-2019)

 

  • S’aprova la liquidació de l’exercici 2019 i el pressupost per l’any 2020. També s’informa que la jornada de portes obertes serà el dijous 12 de març a les 15:00h i el dissabte 14 de març a les 10:00h  (29-01-2020)

 

  • S’acorda que es retornarà la part de la quota de material corresponent a l’últim trimestre del curs, pel tancament de l’escola a causa del Covid19, només als alumnes de sisè, als que ho reclamin explícitament i a les baixes que es produeixin. A la resta d’alumnes se li compensarà a la quota del proper curs. També es retornaran els diners de les colònies de sisè i sortides ja contractades i pagades de diferents cursos. Quant a les colònies de P5 i 2n, s’han ajornat pel mes d’octubre i, de moment no es retornen els diners. També s’acorda mantenir el mateix horari lectiu pel curs vinent. (12-5-2020)

 

  • S’informa del Pla de Reobertura del centre a partir del 8 de juny (fase 2), dels resultats de la preinscripció i de la plantilla pel curs vinent, tindrem la reducció d’un grup de 1r  i d’un mestre (3-6-2020)

 

  • S’aprova la revisió del Projecte Lingüístic de Centre fins l’any 2024.També s’aprova el calendari del proper curs: les peticions de jornada d’adaptació dels nous alumnes de P3 del 15 al 18 de setembre, la demanda de jornada intensiva el 21-12-2020 i del 7 al 22 de juny de 2021, i els dies de lliure disposició proposats pel claustre de professors que coincideixen amb la proposta municipal: 7 de desembre de 2020, 15 de febrer de 2021 i 10 de maig de 2021. Ara serà el director de SSTT qui haurà de ratificar el calendari proposat. També s’acorda que continuï l’AFA assumint la gestió del servei escolar de menjador mantenint el contracte de la prestació d’aquest servei amb una empresa del sector. (14-7-2020)