Consell escolar

El Consell Escolar del centre està format per 18 membres: l’equip directiu (el secretari amb veu però sense vot), sis mestres, sis pares (un dels quals és a proposta de l’AMPA), el representant municipal, un representant del PAE i un representant del PAS

 

Equip Directiu

Glòria Rincón

Denis Serrano

Xavier Moruno

 

 

 

 

 

Sector Mestres

Carla Scaligine

Aroha Magaña

Míriam Martínez

Rocío Martínez

Frank Hernández

Mercè Laguna

 

 

Sector Pares

Davinia Cánovas

Anna Maria Colomina

Cristina Cruz

Agnès Hernández

Helena Costa

 

 

 

AMPA

Meritxell Gracia

Ajuntament

Joan Creus

PAS

Amalia Algar

PAE

Ismael Castillo

 

consell_escolar