El Claustre

La plantilla del personal docent de l’escola pel curs 2020-2021 és la següent:

claustre

Comunitats de Petits


  P3 i P4:
Montse Llargués, Irene Navarro (Tamara Romano), Aroha Magaña i Geni del Águila (Marianna Vives) (TEI)

  P5 i 1r: Anna Girvent, Clara Font, Marta González (Marina Alonso), Mireia Nadal


Comunitats de Mitjans i Grans


  Segon:
 Estel Escofet, Jose P. Hidalgo, Patrícia Gómez, Nàdia López

 Tercer: Rocío Martínez, Carla Scaligine, Estel Borràs, Xavier Moruno

  Quart: Mercè Pérez, Ana Pérez (Mercè Sentís), Mercè Laguna, Míriam Martínez

  Cinquè:  Olalla Sánchez (Adriana Sánchez), Mariona Maynou, Maribel Aldomà, Frank Hernández

  Sisè: Isabel Graells, Sandra Lara (Marina Serra) , Laura Casas, Denis Serrano


Especialistes

 Música: Denis Serrano / Estel Borràs

 Atenció a la diversitat: Lourdes Cabrera (TutoriaSIEI) i  Ismael Castillo (Educador SIEI)

 Anglès: Glòria Rincón, Míriam  Martínez

 Ed. Física: Frank Hernández 

 Competència Digital: Xavier Moruno / Denis Serrano

  

Serveis de suport extern:

  EAP: M. Teresa Coyo

  CREDA Logopeda: 

  VETLLADORA: Montse Bernat, Laia Valera