Projecte educatiu

 

Som una escola:

  • Que fonamenta el seu treball en un enfocament globalitzat, a través de projectes d’aula amb currículum integrat, amb el propòsit de que cada  infant pugui empoderar-se i gaudir d’experiències d’aprenentatge per desenvolupar-se amb dignitat, sentit i benestar, assolint competències per la vida en un món canviant. D’acord amb aquest propòsit, el curs 2019-2020, vam posar en marxa una innovadora aula multisensorial.
  • Inclusiva, on totes les veus i idees són importants, una escola que promou l’aprenentatge entre iguals, fomentant el treball cooperatiu i la conversa, així com les activitats compartides entre diferents cicles i etapes. A més dels suports universals, comptem amb una unitat SIEI (suport intensiu)
  • Plurilingüe, incorporant tres llengües als projectes d’escola i fomentant la millora en llengua anglesa, tant d’alumnes com del professorat a través de projectes europeus, Erasmus+ i eTwinning.
  • Que integra als seus projectes el tractament de les eines digitals i el llenguatge de programació.
  • Que fomenta el treball en xarxa, amb famílies, entitats de l’entorn, xarxes pedagògiques  i com a centre formador de futurs mestres.
  • Que camina amb fermesa cap a la visió d’escola  que hem creat junts alumnes, famílies i mestres, aprofitant els fonaments dels darrers 12 anys, reflexionant i actuant, com a equip i com a comunitat.

 

escola_qualitat