Acollida

acollida Cada dia, els pares que ho desitgin poden deixar els seus fills a l’escola al mati abans de començar les classes des de les 7:30 h i a la tarda, en acabar la jornada escolar, des de les 16:30 h i fins les 18:00 h.