Oferta educativa

Som una amb 3 grups d’educació infantil i 11 d’educació primària (doble línia a partir de segon) En l’actualitat tenim matriculats 350 alumnes en el centre. La ràtio mitja a educació infantil i primària és de 25  alumnes, tot i que aquest curs tan especial, pel Covid-19, s’ha fet redistribució de grups en comunitats d’aprenentatges i cada mestre treballa amb el seu grup estable amb ràtios de 15 a 18 alumnes.

ofertaeducativa