L’hort escolar

Des de l’escola veiem la necessitat d’introduir noves activitats i estratègies que permetin millorar i ampliar el contacte dels nostres alumnes amb l’entorn i la natura, alhora que ajuden a potenciar l’educació ambiental.

Creiem que la possibilitat de tenir un hort a l’escola pot ajudar als nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals.

L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat i permet fer-lo servir per treballar amb alumnes de diferents edats i en diferents àrees curriculars.

L’hort ofereix un context idoni per aprendre a pensar, per educar emocionalment i per tenir domini de les habilitats socials, englobat en un marc pràctic, vivencial i manipulatiu.

És per totes aquestes raons que al llar del curs 2016-17 hem engegat un projecte que ens durà a rehabilitar un espai de l’escola que esdevindrà el nostre hort. Desde el seu inici volem que sigui un projecte compartit i és per aquest motiu que tot l’alumnat de l’escola participarà en la seva posada en marxa. Aquest projecte es dura a terme amb la col.laboració de l’AMPA de l’escola.

hort

Els objectius que volem aconseguir son:

  • Promoure l’educació ambiental a l’escola.
  • Aconseguir una millor relació amb l’entorn a partir d’un canvi d’actituds i valors  dels alumnes.
  • Aproximar els/les alumnes al coneixement de treballs i tècniques que requereix un hort establint un contacte directe i manipulatiu amb elements com la terra, les llavors, l’aigua, els adobs, etc.
  • Fer el seguiment de tot el procés evolutiu vital de les plantes de l’hort facilitant la comprensió del cicles biològics.
  • Realitzar treballs pràctics per a conèixer millor el funcionament de l’hort i les diverses necessitats i atencions específiques d’algunes varietats hortícoles.
  • Utilitzar de forma adient, respectant les normes bàsiques de seguretat, les diferents eines.
  • Identificar com a ecosistema l’hort del centre.
  • Educar en la sostenibilitat, l’estalvi d’aigua i els recursos naturals.
  • Possibilitar un aprenentatge interdisciplinari entre les diferents àrees.
  • Afavorir el treball en equip, utilitzant tècniques de treball cooperatiu.

Aquest projecte ha estat dissenyat pels alumnes des de el seu començament, l’han construit pas a pas i l’estan consolidant amb les seves ganes de veure’l crèixer i el seu esforç i i.lusió. Us deixem una col.leció de fotos i un  vídeo  on  ho podreu veure!

Disseny i contrucció de l’espai 1

Disseny i contrucció de l’espai 2