Història

L’escola El Serrallo es troba a la ciutat de Tarragona, al centre-oest, al barri del Serrallo, del qual s’ha agafat el nom.

És un barri representatiu dins del conjunt de la ciutat i amb una personalitat pròpia diferenciada. Durant anys, ha estat força separat geogràficament de la resta de la ciutat, cosa que avui en dia no succeeix degut al creixement d’aquesta.

Durant molts anys, l’escola acollia als fills de pescadors o de persones directament relacionades amb el món de la pesca; aquests representaven ben bé la meitat de la matrícula del Centre.

D’un temps ençà, i amb motiu del creixement demogràfic de la dècada dels vuitanta, el barri ha sofert força canvis socials i culturals que han afectat, com és normal, a la població del Centre. El fet de què el barri es vegi limitat físicament per la via del tren i el port ha fet que moltes famílies originàries del Serrallo hagin marxat del barri cap a altres zones de Tarragona.

L’antic Col·legi, inaugurat l’any 1947, es trobava ubicat a un edifici propietat de la Confraria de Pescadors de Tarragona i com a conseqüència d’això va passar a ser una escola de Patronat. Aquesta escola depenia del M.E.C. i de l’Institut Social de la Marina, essent la denominació: “Centre d’Orientació Marítimo Pesquera”. A partir de 1976, aquesta estructura administrativa va canviar, tant en l’admissió de mestres com respecte a la dotació econòmica per despeses de funcionament, es va suprimir el Patronat i es va passar a dependre directament del M.E.C.

Aquest fet va suposar un canvi en els criteris d’admissió d’alumnes, es va passar quasi exclusivament d’acollir fills de pescadors a acollir també nens de la barriada de Torres Jordi, la qual es va inaugurar en aquests temps, i d’altres zones properes al Port de Tarragona.

Amb l’ampliació de la població va esdevenir necessària una ampliació de l’edifici. L’any 1984 es va inaugurar oficialment el nou col·legi situat al Passeig de la Independència s/n. És un edifici de nova construcció on, l’any 1996, es va realitzar una primera reforma amb la incorporació del parvulari a l’edifici i el curs 2001-02 una segona.

A partir del curs 2009-10 el centre ha crescut en quan a nombre d’alumnat i s’ha començat a desdoblar la segona línia de P3 amb la instal·lació provisional d’uns mòduls prefabricats mentre no es realitza l’ampliació de l’edifici.