Llibres i material escolar curs 2018-19

Aquí teniu la relació de materials i llibres de cada nivell educatiu:

LLIBRES I MATERIAL P-3 18-19

LLIBRES I MATERIAL P-4 18-19

LLIBRES I MATERIAL P-5 18-19

LLIBRES I MATERIAL CI 1r 18-19

LLIBRES I MATERIAL CI 2n 18-19

LLIBRES I MATERIAL CM 3r 18-19

LLIBRES I MATERIAL CM 4t 18-19

LLIBRES I MATERIAL CS 5è 18-19

LLIBRES I MATERIAL CS 6è 18-19

RECORDEU QUE AL RESGUARDS DELS INGRESSOS ÉS IMPRESCINDIBLE FER CONSTAR

Nom del’alumne

Curs

concepte

CAL QUE US GUARDEU UNA CÒPIA DELS INGRESSOS QUE FEU!