Llibres i material escolar curs 2020-21

Aquí teniu la relació de materials i llibres de cada nivell educatiu:

material-p3 20-21

material-p4 20-21

material-p5 20-21

LLIBRES I MATERIAL 1 PRI 20-21

LLIBRES I MATERIAL 2 PRI 20-21

LLIBRES I MATERIAL 3 PRI 20-21

LLIBRES I MATERIAL 4 PRI 20-21

LLIBRES I MATERIAL 5 PRI 20-21

LLIBRES I MATERIAL 6 PRI 20-21

RECORDEU QUE AL RESGUARDS DELS INGRESSOS ÉS IMPRESCINDIBLE FER CONSTAR

Nom del’alumne

Curs

concepte

CAL QUE US GUARDEU UNA CÒPIA DELS INGRESSOS QUE FEU!