Serveis

El centre compta amb els següents serveis i equipaments propis:

 • Aula d’acollida per a alumnes nouvinguts.
 • Aula d’educació especial.
 • USEE (Unitat de Suport a L’Educació Especial).
 • Laboratori d’diomes.
 • Aula d’informàtica.
 • Bibiloteca escolar.
 • Sala de psicomotricitat.
 • Aula de música.
 • Acollida dels infants de 8:00 h a 9:00h (AMPA).
 • Menjador escolar (AMPA).
 • Activitats extraescolars (AMPA).

Com a centre públic del Departament d’Educació té accès als següents serveis externs:

 • Serveis Educatius de Zona: CRP (centres de recursos pedagògics), EAP (equips d’assessorament i orientació Psicopedagògica), ELIC (equips d’assessorament en llengua i cohesió social)
 • Serveis Educatius Específics: CREDA (centres de recursos educatius per a deficients auditius), CREDV (centres de recursos educatius per a deficients visuals), SAAM (serveis educatius específics per a l’alumnat amb greus trastorns motrius i d’accessibilitat), SEETDiC (serveis educatius específics per a l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i la conducta)
 • Camps d’Aprenentatge