Equip docent

EQUIP DOCENT 2020-21

Equip Directiu

Directora………………………………. Maria Rosa Martínez

Cap d’Estudis ……………………….  Laia Callau

Secretaria ……………………………. Natàlia Barberà

Educació infantil

Amàlia Martínez, Ana Gómez, Marta Ros.

Educació Primària

Núria R. , Ingrid Edo, Olga Mallafré, Imma Sánchez, Nancy Bello, Isabel Hidalgo,

Especialistes

Educació Especial ………………   Esther Serrano

Educació Física ………………….   Salvador Solé

Música ………………………………   Mª Rosa Olivé

Anglès ………………………………    Sara Vergé

SIEI…………………………………………

Personal PAS

TEI ……………………   Núria Girona

EEE ………………….   Mònica Torreblanca

AEE …………………..  Míriam Gol

 

Tutories

EINF A…………………………………..

EINF B…………………………………..

EINF C……………………………………

3 EINF……………………………………

 

 

CI A ……………………………….

CI B ……………… ……………..

CI A ……………………………….

CM A ………………. ……………..

CM B ………………. ………………

CM C ………………. ………………..

CS A ……………….. ………………..

CS B …………………………………

CS C ……………… ……………….

 

Coordinacions

Educació Infantil………………………

Educació Primària……………………..

Aula de ciències i hort…………………..

Biblioteca………………………………..

TAC………………………………………

Riscos Laborals……………………….

Administrativa

L’administrativa del centre és Yolanda Izquierdo.

Consergeria

El centre disposa d’un conserge, Enric Vellvé.