Salut escolar

Els programes de salut que s’apliquen a l’escola són:

1) A través de l’Agència de Salut Pública de Catalunya

– Vacunació escolar 6PRI amb l’objectiu de facilitar l’accés a la vacunació i continuar amb el calendari de vacunacions que s’inicia a la infància.

L’equip de salut escolar de l’equip d’Atenció Primària administra:

  • VPH – Vacuna contra el papil·lomavirus: s’administra en dues dosis i únicament a les noies.
  • VHA – Vacuna contra l’hepatitis A: S’administra en dues dosis.
  • VVZ – Vacuna contra la varicel·la: S’administra en dues dosis als nois o noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna.
  • MCC – Vacuna antimeninocòccia C conjugada: S’administra una única dosis.

– Programa de salut bucodental infantil a 1PRI i 6PRI amb l’objectiu d’identificar els problemes bucodentals que l’alumnat pugui tenir: càries, malaltia gingival o maloclusió

L’odontòleg es desplaça a l’escola.

2) A través del Servei de Salut Escolar de l’Àrea de Promoció de Salut de l’Ajuntament de Tarragona, amb l’objectiu de promocionar la salut i els hàbits saludables

– Seguiment del calendari vacunal a 2EI.

– Programa Fer salut mola:

  • Taller bucodental a Cicle Inicial
  • Joc de la oca (Alimentació) a Cicle Mitjà.
  • Canvis puberals a Cicle Superior

– Assessorament/formació:

  • Dirigit als docents: primers auxilis, tractament de malalties cròniques de l’alumnat.
  • Dirigit a les famílies: suport vital bàsic, alimentació.