Aula de ciències

AULA DE CIÈNCIES: PENSAR, FER, PENSAR, DESFER…

A l’aula de ciències EXPERIMENTEM. L’experimentació és el mètode d’investigació que es fonamenta en la producció artificial i controlada d’un fenomen per dur a terme la comprovació d’una hipòtesi.

Observació→Hipòtesi→Experiència→Resultats→Interpretació→Conclusions

Organitzem la classe de manera que afavoreixi que els nens i nenes parlin dels seus descobriments i de la seva forma d’interpretar-los, que ho parlin.

QUÈ FEM A L’AULA DE CIÈNCIES?

Què fem quan observem? Comparem, mesurem, agrupem, ordenem, classifiquem, fem estimacions.

Què fem quan plantegem qüestions? Identifiquem problemes relacionats amb la ciència, busquem informació.

Què fem quan formulem hipòtesis? Plantegem una resposta possible que ha de ser provada.

Què fem quan experimentem? Planifiquem, dissenyem, comprovem i recollim dades del nostre treball.

Què fem quan comuniquem?Presentem un informe, discutim, argumentem, justifiquem, resumim, utilitzem diferents llenguatges (dibuixos, maquetes, gràfics, taules, etc.), traiem conclusions.

Què fem quan interpretem la informació? Trobem relacions, fem prediccions, deduïm.

TÈCNIQUES PER FER CIÈNCIES!

  • INSTRUMENTS DE MESURA: cinta mètrica, proveta, cronòmetre, termòmetre, balança, lupa, etc.
  • INSTRUMENTS ÒPTICS: lupa de mà, lupa binocular, webcam, càmera de vídeo, de fotos.
  • INSTRUMENTS DE RECOL·LECCIÓ I CONSERVACIÓ: plats, pots, tubs.
  • INSTRUMENTS DE DISSECCIÓ: tisores, cubetes, etc.
  • EXPERIMENTACIÓ QUÍMICA: materials sòlids i líquids, filtrar, decantar, evaporar, cristal·litzar, etc.
  • TREBALL DE CAMP: brúixola, bosses, capses, pots, instruccions dels treballs de camp, etc.
  • RECOLLIDA DE DADES: fitxes, llibres, revistes, TIC, enquestes, gràfics, taules, quadres, redacció d’informes, etc.