Material escolar

Concepte que defineix el sistema adoptat per l’escola per a l’adquisició de tot el material que s’utilitza, tant pels alumnes com per tota l’escola en general. Aquest sistema pretén que tots els alumnes, i des del primer dia, tinguin el material necessari per a desenvolupar la pràctica d’aprenentatge, sense discriminació per raons econòmiques. També pretén evitar que el material que utilitzen els alumnes  sigui motiu de diferències socials pel que fa referència  a la qualitat i quantitat.

Cada alumne/a ha de fer una aportació anual de 62€.

El pagament es pot fer a la secretaria de l’escola o bé a “La Caixa”, només telemàticament o per caixer automàtic (no finestreta).

ES07 2100 0156 35 0200067695

Si cal fer el pagament fraccionat, s’ha de passar per secretaria per acordar els terminis.

MATERIAL SOCIALITZAT 18-19