Material Socialitzat i Cuida’m

Material Socialitzat

La socialització del material té com a objectiu que tot l’alumnat tingui el mateix, sense diferències socials, i en el moment que es necessiti.

El material socialitzat inclou tot el material fungible que utilitzem diàriament per treballar a l’aula: llapis, goma, fulls, cartolines, regles, estoig, carpeta, plastilina, pintures, fang, vernís, paper d’embalar….

Cuida’m

El projecte Cuida’m és la socialització del material pedagògic dels alumnes d’Educació Primària: dossiers, material manipulatiu, material informàtic, llibres de lectura, diccionaris, llibres de consulta, material laboratori…. que el centre posa a l’abast de tot l’alumnat.

M.S. Infantil Nova matrícula 20-21

M.S. Infantil 20-21

M.S. i Cuida’m-Primària Nova matrícula 20-21

M.S. i Cuida’m Primària 20-21