L’escola

Som una escola pública de la xarxa del Departament d’Ensenyament de la GENERALITAT DE CATALUNYA.