Història

Antigament l’escola pública de Llinars era un únic edifici situat en el carrer Frederic Marès. Degut al creixement de la població , aquest edifici va esdevenir insuficient. El batlle Sr Salvador Sanromà es va preocupar d’adquirir uns terrenys i promoure la construcció d’un nou edifici. Des d’aleshores l’escola quedà repartida en dos edificis, que distaven uns 400 metres aproximadament. El resultat una escola de 3 línies, separada en dos edificis, amb la conseqüent dificultat de coordinació. En l’edifici del centre, el Damià Mateu, hi havia els alumnes petits, i en el Salvador Sanromà els alumnes més grans.

El curs 85-86  van començar els tràmits per la separació en dues escoles. El curs 1986-87 va començar a funcionar l’escola Salvador Sanromà com a escola de nova creació de dues línies, una catalana i una castellana. El fet de tenir aquestes dues línies en les dues llengües marca molt l’ inici de l’escola, abraçant un públic molt concret de la població, bàsicament immigrant.

El curs 2004-2005 s’inicien obres de remodelació i ampliació de l’edifici que duraran més de dos anys. En aquestes obres es construeix un edifici nou per l’educació infantil i un gimnàs/auditori.

L’any 2008, en reconeixement a la nostra tasca per la llengua, varem rebre el PREMI BALDIRI REIXAC

El curs 2008-09 inaugurarem l’adquisició de l’escultura que tenim a l’entrada de l’escola que simbolitza la nostra essència , és l’escultura de l’escultor QUIM CAMPS

(Extret del Projecte Educatiu de Centre)