Quotes i preus de les activitats

Quota de l’Associació i recollida del carnet

La quota d’associat a l’AMPA es paga anualment, amb un cost de 30€, a pagar abans de l’inici de les classes, pel segon germà la quota es de 20€ i a partir del tercer fill no paga quota.

L’alumnat d’Infantil, o dels altres cursos que no comprin els llibres via Ampa, podran fer efectiu el pagament de la quota mitjançant transferència bancària al compte de l’associació i presentant el comprovant de la mateixa a principi de curs al despatx de l’AMPA. Al moment es lliurarà el carnet de soci .

El compte al que heu de fer l’ ingrés és: ES30 0049 0958 6927 1000 3524, del Banc de Santander / Avinguda de Sant Jordi, 1  / 43201 REUS

Les ACTIVITATS EXTRAESCOLARS i ACOLLIDES es cobraran a l’avançada.

Tots els usuaris que tinguin rebuts pendents o de cursos anteriors, NO podran fer ús dels serveis que organitza l’AMPA: activitats extraescolars, menjador, acollides, festes del Ampa, etc…  Si no passen abans a liquidar el deute o a pactar el pagament del deute.

Igualment qui s’endarrereixi en el pagament no podrà fer ús del servei o de l’activitat.

Davant de qualsevol qüestió o cas particular poseu-vos en contacte amb l’Ampa per fer la vostra consulta.

Full d’inscripció a l’AMPA

Les famílies noves (primer any d’Escola) és necessari que omplin la butlleta d’inscripció a l’AMPA, amb el núm. de compte corrent per poder passar-los els rebuts mensuals dels serveis contractats. Recordem que si no volen ser socis hauran de marcar l’opció corresponent indicant el nom de l’alumne.

A  la resta de famílies se’ls aplicarà la condició de socis o no socis de l’any anterior, si enguany volen ser socis hauran d’omplir el full d’inscripció a l’Ampa  per canviar la seva condició.

logo_pdf full d’inscripció a l’AMPA

Preus varis

La realització de les activitats previstes dependrà del nombre d’alumnes que s’hi apuntin. Hi ha un mínim de nens per cada activitat.

Els preus que us mostrem a continuació són provisionals i a l’alça; fets sobre les previsions amb les que comptem i pendents d’arribar a acords amb les empreses que gestionen cada activitat.

La gestió del pagament del servei de menjador, el farà directament l’empresa que gestioni aquest servei , i  la gestió dels usuaris becats, també la realitzarà l’empresa del menjador directament.

Enguany les activitats amb el mínim de 8 nens tindran un preu establert , però si dites activitats arriben a deu nens o més es podrà reduir el preu de l’activitat per alumne, com s’indica al quadre següent:

Preus provisionals mensuals
ACOLLIDA
De 7:30 a 8:30 + esmorzar 33.00 €
De 8:00 a 8:30 16.00 €
Esporàdic (dia solt) + esmorzar 2.50 €
De 16:00 a 17:15 de la tarda + berenar 36.00 €
Esporàdic (dia solt) +  berenar 2.75 €
MENJADOR
Menú diari SOCI 6.20 €
Menú diari NO SOCI 10  €