Competències i Habilitats socials

Els professors ens plantegem en el treball del dia a dia amb els nostres alumnes com arribar a aconseguir que assoleixin els continguts necessaris perquè tinguin un bon nivell intel·lectual i siguin millors com a persones. Moltes vegades, però, ens trobem en situacions tant de desmotivació, com de dificultats d’organització i d’aprenentatge, d’agressivitat, manca de respecte, massa impulsivitat, manca d’autocontrol, ansietat o poc respecte a les normes de convivència.

Com a Claustre creiem que és necessari posar en marxa un treball sistemàtic, unitari i progressiu perquè l’alumnat aprengui a buscar solucions adequades als seus problemes interpersonals tant amb els altres nens i nenes com amb els pares i adults en general. El Claustre proposa un treball sobre les habilitats socials que pretén entrenar i a la vegada ajudar els nens i nenes a estructurar-se mentalment, a raonar i a expressar d’una manera correcta el que cadascú pensa. I no solament va dirigit a canviar i a ajudar en la formació de la relació entre ells sinó també els ajudarà en el treball diari, en la distribució de la feina, en les tècniques d’estudi i en l’estructuració mental per atendre qualsevol dificultat.

L’objectiu no és educar en la competitivitat sinó fer persones competents que puguin viure en la societat i relacionar-se amb els altres:

  • centrar l’atenció dels alumnes per tal que siguin capaços de treballar sols.
  • aprendre a pensar per resoldre conflictes.
  • aconseguir una relació interpersonal basada en lassertivitat.

Els resultats després de posar en funcionament d’una manera seriosa el treball, haurà de ser la disminució de l’agressivitat, la millora en el rendiment acadèmic i de la convivència entre ells.