Biblioteca

Funcions de la Biblioteca escolar

* La biblioteca és part integrant del procés educatiu.
* Afavorir  i facilitar la  realització dels objectius del Projecte Educatiu del centre i dels programes d’Educació.
* Crear i fomentar en els nens l’hàbit i el gust per la lectura, d’aprendre i d’utilitzar les biblioteques al llarg de la seva vida.
* Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per adquirir coneixements, comprendre, desenvolupar la imaginació i entretenir-se.
* Ensenyar als alumnes les habilitats per avaluar i utilitzar la informació en qualsevol suport, format o medi, tenint en compte totes les formes de comunicació.
* Proporcionar accés als recursos locals, comarcals, nacionals i mundials que permetin a l’alumnat posar-se en contacte amb idees, experiències i opinions diverses.
* Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i social.
* Treballar amb els alumnes, mestres, l’administració del centre i les famílies per a complir els objectius del projecte educatiu del centre.
* Proclamar la idea de què la llibertat intel.lectual i l’accés a la informació són indispensables per adquirir una ciutadania responsable i participativa en una democràcia.
* Promoure la lectura i també els recursos i serveis de la biblioteca escolar dins i fora de la comunitat educativa.

Activitats que s’hi realitzen:

* Crear entre tots un clima de benestar que faci que l’estança a la biblioteca sigui un veritable plaer.
* Expositors per a les novetats literàries.
* Treball  a la biblioteca sobre el seu funcionament i muntatge. Que els alumnes siguin usuaris de la biblioteca, capaços de moure’s amb autonomia i saber quins materials hi ha i com buscar-los. Anar lliurement a la biblioteca i saber buscar el llibre que els interessa. Lectura i comprensió dels plànols o cartells indicadors que trobaran a la biblioteca. Mapes geogràfics, globus terraqüi; cartells indicadors per a la troballa de llibres. Proposar activitats de joc que permetin els alumnes implicar-se en les tasques de recerca, seguint la seva natural tendència a explorar i a satisfer la seva curiositat.
* La biblioteca com a font de coneixements de tot tipus. Implicació de totes les matèries d’aprenentatge en la biblioteca escolar. Assistència a la biblioteca per a desenvolupar les àrees curriculars i les afeccions dels alumnes. Hi poden trobar tot allò que desperta la seva curiositat, una descoberta porta cap a una altra i això els pot ajudar a construir el pensament, juntament amb les experiències viscudes i les seves relacions interpersonals.
* Lectures en veu alta en viu o enregistrades, de textos interessants i de qualitat literaria. Lectures corals de textos poètics. Lectura dramàtica de textos teatrals. Durant aquestes lectures és possible que sorgeixin aquelles paraules “misterioses”, de les quals no en coneixen el significat, i que alimenten la seva imaginació, i que també li serviran per ampliar el seu vocabulari. Explicació de contes : pares, mestres, monitors de mitja pensió, biliotecària, alumnes, avis.
* Decoració de la biblioteca escolar: Temes d’interès que canviaran periòdicament. Les finestres de la biblioteca poden ser un bon motiu de decoració i “unes finestres obertes a la imaginació” Cada finestra ens pot endinsar en el món màgic d’un conte.
* Llibreta de recull d’opinions sobre llibres llegits o contes que han despertat l’interès dels alumnes i que tenen ganes  de que en quedi constància. Diferents tipus de fitxes on els alumnes puguin explicar la seva impressió d’allò que han llegit. Models diferents per a cada Cicle o bé edat.