Menjador – Documentació necessària

Documentació

 • Full d’ordre de domiciliació SEPA, obligatori per l’alumnat fix i/o rebuts domiciliats.
 • Full d’inscripció del menjador amb fotografia recent (tan fixos com esporàdics), MOLT IMPORTANT per a l’alumne/a en cas d’al·lèrgies , etc. i per poder contactar amb la família en cas d’alguna consulta, urgència, etc.
 • L’alumnat d’Educació Infantil una fotografia i material (imprescindible per accedir al Servei).
 • Full de prescripció mèdica, en cas de dietes especials.
 • Fotocòpia de la targeta de la SS.

Material bàsic

Per a P3

 • Necesser amb veta on hi posi el nom, i a dins raspall, pasta de dents i una ampolla petita de plàstic de colònia infantil.
 • Llençol ajustable petit (a l’època de calor) marcat amb el nom gran a la part del cap (per les hamaques de dormir) i una flassada petita (a l’època de fred) marcada amb el nom en lloc ben visible (ho demanaran les monitores de mitja pensió quan ho creguin convenient).
 • Bossa amb una muda completa.
 • 2 pitets, que portaran una goma per a passar-los pel cap, marcats amb el nom al davant (es portaran nets TOTS dos els dilluns).
 • 2 capses de mocadors.
 • 1 paquet de tovalloletes humides (trimestral).
TOT MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM DE L’ALUMNE/A

Per a P4 i P5

 • Necesser amb veta, i a dins raspall i pasta de dents.
 • Bossa amb una muda completa.
 • 2 pitets, que portaran una goma per a passar-los pel cap, marcats amb el nom.
 • 2 capses de mocadors.
 • 1 paquet de tovalloletes humides (trimestral).
TOT MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM DE L’ALUMNE/A

Per a 1r i fins a 6è

 • Necesser amb veta, i a dins raspall i pasta de dents.
 • 1 bata d’ús exclusiu del menjador.
 • 1 bossa per al menjador marcada amb el nom i cognom.
 • 2 capses de mocadors.
 • Se’ls donarà tovalló de paper.
TOT MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM DE L’ALUMNE/A

NOTA: Els necessers es tornaran tots els divendres, tant per al seu control higiènic com per a que els elements es mantinguin amb el corresponent nom. Les bates es prendran a casa per rentar al menys un cop per setmana.

La roba de casa, així com totes les peces de roba (impermeables, jaquetes, abrics, paraigües, …), han  de tenir també una tira llarga per penjar, i anar marcada amb el nom i cognom de l’alumne/a. Es perd roba per no anar degudament marcada. MARQUEU-LA!