Calendari

 

Els serveis d’Acollida (matinal o de tarda) i el Menjador començaran el primer dia de curs i acabaran l’últim dia del curs.

Les Activitats Extraescolars començaran el dilluns 30 de setembre de 2019 i acabaran el divendres 29 de maig de 2020.