Projecte lingüístic

El nostre projecte lingüístic pretén garantir que tot l’alumnat, independentment de la seva llengua habitual en iniciar l’ensenyament, pugui utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials (català i castellà) tant oralment com per escrit en acabar l’Educació Primària. A més d’adquirir els senyals d’identitat propis de la nostra personalitat col·lectiva: la història, la cultura, el patrimoni i les tradicions.

Un altre element molt significatiu del nostre projecte és la potenciació de la llengua anglesa la qual ens permet que el nostre alumnat esdevingui ciutadans/nes competents dins d’aquest món globalitzat.

Clica la imatge per veure tot el nostre Projecte Lingüístic.