Menjador escolar

Menús

Temps de migdia

Compra de tiquets

L’espai del menjador és un servei que l’escola ofereix a totes les famílies que necessiten que els seus fills i filles siguin atesos durant el temps del migdia, entenent aquest servei, a banda d’un espai per poder dinar, com un complement de l’activitat educativa, un espai més on treballar l’educació integral del nostre alumnat, a nivell cultural, social, lúdic i d’hàbits.

El Temps de migdia és un espai ideal perquè els alumnes desenvolupin el  sentit del gust, del tacte i copsin les textures que els proposa una dieta  mediterrània equilibrada i variada, així com per educar els bons costums al  menjador, la convivència, el respecte mutu i l’autonomia de l’alumne, entre  altres valors.   

Des de l’escola gestionem i coordinem el servei de menjador a nivell d’inscripcions, baixes, modificacions, monitoratge, activitats i funcionament global i delega, a l’empresa Alimentart, la gestió i l’elaboració del menjar.

Disposem d’una cuina totalment equipada i autosuficient per fer el menjar de l’alumnat, seguint els menús que proposen els nutricionistes i dietistes de l’empresa Alimentart, consensuats amb el responsable de menjador i el cuiner de l’escola.

 

NORMATIVA DEL SERVEI MENJADOR (clic per descarregar)