Qui som?

BREU HISTÒRIA DEL CENTRE


L’escola La Caixa va ser creada l’any 1954, per la institució Caixa de Pensions, amb motiu del 50è aniversari de la seva fundació. Va ser inaugurada el dia 5 de maig de 1955. Des de l’any 1985 és un centre públic. L’Escola La Caixa és una escola Pública Catalana que dóna resposta a les demandes d’ensenyament que ens planteja la nostra societat actual.

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA


  • Doble línia a partir de 3r.
  • Iniciació a la lectura al parvulari.
  • El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge.
  • El castellà s’estudia a partir del primer nivell de Cicle Inicial.
  • La llengua estrangera és l’Anglès des de P4.
  • Atenció individualitzada als alumnes en petits grups flexibles.
  • Aula de reforç i assessorament psicològic de l’EAP.
  • Psicomotricitat a infantil i Educació Física a primària.
  • Educació musical a tots els nivells.
  • Pla Estratègic d’Informàtica.
  • L’Escola es troba en al Pla d’Innovació Biblioteca PuntEdu. La proposta és actualitzar la biblioteca i convertir-la en un petit centre de recursos multimèdia.

 

TENIM UN ITINERARI DE CONTINUÏTAT DELS NOSTRES ALUMNES AMB ELS IES


  

OBJECTIUS GENERALS DEL PROJECTE EDUCATIU


  • Acostumar els alumnes a ser responsables i a respectar el treball propi i el dels altres.
  • Millorar les competències en llengua anglesa.
  • Conèixer, estimar i respectar totes les llengües i cultures.
  • Fomentar la creativitat personal a través de les diferents matèries.
  • Treballar l’àmbit emocional per entendre a un mateix i als altres.

Si vols veure més sobre l’Escola pots consultar el nostre projecte educatiu de centre.

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES


  • Piscina (a 1r de primària)
  • Biblioteca
  • Informàtica
  • Revista de l’escola
  • Festes escolars
  • Sortides i excursions

 

ALGUNS ASPECTES A TENIR EN COMPTE DEL REGLAMENT INTERN


  • Control de l’assistència al centre de l’alumnat, cal puntualitat i s’han de justificar les absències.
  • Control de les sortides del centre en horari escolar: l’alumnat ha de ser recollits per un responsable.
  • L’alumnat porta xandall de l’escola per a les classes d’Educació Física i Psicomotricitat.

 

ESCOLA I FAMÍLIA


  • Reunions generals i per nivells (Es fa una al començar el curs).
  • Entrevistes concertades pares/tutors (Mínim una cada curs)
  • Xerrades informatives i d’orientació.