eTwinning project: CULTURE IN A BOX

5Th graders have received culture boxes from European countries, they are so grateful ! It is very interesting to learn from other cultures. 

Thank you to our eTwinning partners!!!

 

Els nens i nenes de 5è han rebut unes capses del projecte europeu en el que estan participant. Estan molt agraïts !!! Sempre és interessant aprendre coses de les altres cultures. 

Moltes gràcies als nostres socis de projecte eTwinning!!

Telecollaboration in eTwinning

With our eTwinning partners we are collaborating in a shared document to create a dominoes game to know a bit more about our countries and capital cities. We can’t wait to have it ready to play!!

Amb els nostes socis d’eTwinnig estem treballant en un document compartit per crear un joc de dòmino i aprendre més coses sobre els nostres països i les seves capitals. Estem desitjant que estigui fet per poder-hi jugar!!!

eTwinning HI-TECH ENGLISH 4th

Students from 4th grade have been playing with different games created with learning apps. They had so much fun while learning animal facts. 

Some of them even created new games! All of them about healthy food. If you want to see them, scan the QR below. 

Els nens i les nenes de 4t han estat jugant amb alguns jocs creats amb learning apps. S’ho han passat d’allò més bé mentre aprenien coses sobre els animals i practicàven l’anglès. 

Alguns fins i tot s’han atrevit a dissenyar algun joc sobre el menjar saludable. Si els voleu veure, escanegeu els següents codis QR!

CULTURE IN A BOX

Students in 5th grade are participating in an eTwinning project in which they will share different items and information about different European countries. For now, they have presented their school to the other participants. 

We hope you enjoy it!!

Els nens i nenes de 5è estan participant en un projecte eTwinning en el que intercanviaran diferents objectes i informació sobre la cultura de diferents paisos europeus. Per ara, han preparat un video per presentar l’escola a la resta de participants. 

Esperem que us agradi!

Easter Egg Hunt in P5B! 🐰

Hello! Today in the morning students of P5B have played in groups in the playground looking for Easter Eggs, classyfing them and completing a graph. They had a lot of fun!  😀

Hola! Avui al matí els alumnes de P5B han jugat en grups buscant ous de pasqua per tot el pati. Els han hagut de classificar i completar una gràfica. Ho han passat molt bé! 😀

Have a look at the photos! / Mireu les fotos!:

PHOTOS EASTER EGG HUNT P5B

Easter Egg Hunt in P5A!🐰

Hello! Today in the afternoon students of P5A have played in groups in the playground looking for Easter Eggs, classyfing them and completing a graph. They had a lot of fun!  😀

Hola! Avui a la tarda els alumnes de P5A han jugat en grups buscant ous de pasqua per tot el pati. Els han hagut de classificar i completar una gràfica. Ho han passat molt bé! 😀

Have a look at the photos! / Mireu les fotos!:

PHOTOS EASTER EGG HUNT P5A