Calendari del curs 2019-2020

gueraudeliost-lletres

Inici de curs

14 de setembre de 2020

Vacances

Nadal – del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)

Setmana Santa – del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

Estiu – a partir del 23 de juny de 2021

Festes locals

18 de setembre de 2020

14 de maig de 2021

Festes d’àmbit estatal

11 de setembre de 2020

12 d’octubre de 2020

8 de desembre de 2020

Dies festius de lliure disposició

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

13 de maig de 2021

Jornada compactada

21 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre excepte els dies en que es fa jornada compactada en els que l’horari serà de 9:00 a 13:00. Enguany cal tenir present que l’entrada al centre serà esglaonada.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.