Calendari del curs 2021-2022

Inici de curs

13 de setembre de 2021

Vacances

Nadal – del 2 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos)

Setmana Santa – de l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos)

Estiu – a partir del 23 de juny de 2022

Festes locals

19 de setembre de 2021

27 de maig de 2022

Festes d’àmbit estatal

12 d’octubre de 2021

1 de novembre de 2021

6 i 8 de desembre de 2021

6 de juny de 2022

Dies festius de lliure disposició

11 d’octubre de 2021

7 de desembre de 2021

28 de febrer de 2022

Jornada compactada

22 de desembre de 2021 i del 7 al 22 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9.00h a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre excepte els dies en que es fa jornada compactada en els que l’horari serà de 9:00h a 13:00h. Enguany cal tenir present que l’entrada al centre serà esglaonada.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris del 13 al 20 de setembre, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.