Calendari del curs 2018-2019

gueraudeliost-lletres

Inici de curs

12 de setembre de 2018

Vacances

Nadal – del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Setmana Santa – del 15 d’abril al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

Estiu – a partir del 22 de juny de 2019

Festes locals

14 de setembre de 2018

31 de maig de 2019

Festes d’àmbit estatal

12 d’octubre de 2018

1 de novembre de 2018

6 de desembre de 2018

1 de maig de 2019

Dies festius de lliure disposició

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

4 de març de 2019

Jornada compactada

21 de desembre de 2018 i del 10 al 21 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre excepte els dies en que es fa jornada compactada en els que l’horari serà de 9:00 a 13:00.

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels quatre primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.