Job Shadowing amb l’Escola Kastorp – Essinge de Stockholm

Aquest matí, sis alumnes de 6è han participat en un Job Shadowing amb alumnat de les escoles de l’Erasmus+ ALAS i alumnes de l’Escola Kastorp – Essinge de Stockholm.

***

This morning, six 6th graders took part in a Job Shadowing with students from schools participating in the Erasmus + ALAS  and students from Kastorp - Essinge School in Stockholm.

We asked them questions and answered some more! We had so much fun!

 

ENGLISH DAY 2021!! 🍀

Today we have celebrated our ENGLISH DAY at school based on the Irish Festivity Saint Patrick’s Day. 🍀

Each group had to do different challenges in order to help a leprechaun find its pot of gold. To do so, they had to find out a secret code and share it via videocall to another group from the school.

After helping the leprechaun, he gave us a surprise! We spent all the afternoon doing St. Patrick’s crafts!!!

Here you can find some pictures of this special day. 🌈☀️

 

TROBADA VIRTUAL ERASMUS+ AMB ESCOLES DE SUÈCIA I NORUEGA

En el marc del projecte Erasmus+ KA101 Active leaders for active students in the 1st century, els cinc membres del consorci (ESC Els Quatre Vents de Canovelles, ESC Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès, ESC La Torreta de La Roca del Vallès, ESC Salvador Llobet de Granollers i el Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I) hem realitzat dues trobades virtuals amb escoles europees.

Amb l’Escola Klastorp–Essinge d’Estocolm (Suècia) vam tenir l’oportunitat de parlar amb la Karin Ring (cap d’estudis) i Sylvia Hedberg (coordinadora de cicle) sobre l’organització del centre i les metodologies d’aprenentatge que segueixen. Està previst que a finals de maig, si la situació de pandèmia millora, els cinc membres del consorci visitem l’escola.

Amb l’Escola Frøya ungdomsskole de Sistranda (Noruega) vam parlar amb Inga Andruskiene (coordinadora de projectes internacionals) també sobre aspectes organitzatius i metodològics del centre. En aquest cas està prevista una visita nostra a inicis del curs vinent.

Per nosaltres ha estat un plaer poder començar a treballar telemàticament amb escoles a les quals anirem a fer observacions. Aquestes trobades ens permeten no únicament tenir un primer contacte sinó conèixer com treballen per tal de fer més profitós el nostre viatge.

In the framework of the Erasmus + KA101 Active leaders for active students in the 1st century project, the five members of the consortium (ESC Els Quatre Vents de Canovelles, ESC Guerau de Liost de Les Franqueses del Vallès, ESC La Torreta de la Roca del Vallès, ESC Salvador Llobet de Granollers and the Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I) held two virtual meetings with European schools.

With the Klastorp-Essinge School in Stockholm (Sweden) we had the opportunity to talk with Karin Ring (assistant principal) and Sylvia Hedberg (coordinator) about the organization of the center and the learning methodologies they follow. It is planned that at the end of May, if the pandemic situation improves, the five members of the consortium will visit the school.

With the Froya ungdomsskole in Sistranda (Norway) we spoke with Inga Andruskiene (international project coordinator) also about organizational and methodological aspects of the school. In this case our visit is planned for the beginning of the next school year.

For us it has been a pleasure to be able to start working telematically with schools that we are going to do job shadowing. These meetings allow us not only to have a first contact but also to know how they work in order to make our trip more profitable.

Here you have some photos of the virtual meeting.

LOGO CONTEST ERASMUS+

Hola a tothom!

Aquest trimestre, l’alumnat de 6è ha participat del concurs de creació d’un logo pel projecte europeu Erasmus+ ALAS (Active Leaders for Active Students). S’ha escollit un logo finalista per classe, que ha entrat en concurs amb altres logos creats per alumnes de les escoles vinculades a aquest projecte. D’aquest concurs s’escollirà el logo final guanyador!

 

Hello everybody!

This term 6th graders have participaed in a logo contest on the topic of our Euroean Erasmus+ Project ALAS (Active Leaders for Active Students). One logo has been chosen from each one of the groups and has entered in the final contest which includes different logos from the other schools attached to this project. A final logo will be selected!