L’Escola

Som un centre jove, amb un claustre il·lusionat, inserit en el municipi de Les Franqueses del Vallès i obert a l’entorn amb una clara vocació de servei.

Tenim la mirada posada en l’educació compartida amb tota la comunitat i treballem per construir una societat justa, diversa i competent.

La nostra proposta parteix de la concepció constructivista del procés d’ensenyament i aprenentatge. Posem l’accent en la comunicació en totes les seves vessants (oral, escrita, artística…), incidim en les emocions i l’autoconeixement, potenciem les habilitats socials així com la competència en l’ús de la tecnologia i estem definint un projecte lingüístic que té en compte el domini de les tres llengües (català, castellà i anglès).

En definitiva volem crear un espai per aprendre a aprendre on cadascú arribi a desenvolupar al màxim les seves capacitats.