Consell escolar

A finals del 2016 es van celebrar les eleccions. Enguany s’han renovat alguns càrrecs per motiu de baixa en la representació o canvis en la destinació.

Sra. Noemí Santamaria Rosa Directora
Sra. Sara Domínguez Tejeda Cap d’estudis
Sr. José Antonio Aguilera Galera Regidor o representant Ajuntament
Sra. M. Jesús Requena Camenforte Representant sector mestres
Sra. Mireia Argemí Cutrina Representant sector mestres
Sr. Joaquim Almenara Serrano Representant sector mestres
Sra. Gemma Gras Samitier Representant sector mestres
Sra. Paula Sánchez Llanos Representant sector mestres
Sra. Laura Ramos Luchena Representant sector famílies
Sra. Arantxa Sánchez Vicente Representant sector famílies
Sra. Yolanda Pardo Cladellas Representant sector famílies
Sra. Elisabet González Núñez Representant sector famílies
Sra. Aroa Conde Montañana Representant AMPA
Sra. Marta Cortés Navarro Representant sector PAS
Sra. Mireia Gómez Iglesias Secretària

ORGANIGRAMA