Consell escolar

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR
Sra. Noemí Santamaria Rosa Directora
Sra. Sara Domínguez Tejeda Cap d’estudis
Sr. José Antonio Aguilera Galera Regidor o representant Ajuntament
Sra. M. Jesús Requena Camenforte Representant sector mestres
Sra. Mireia Argemí Cutrina Representant sector mestres
Sr. Joaquim Almenara Serrano Representant sector mestres
Sra. Rosario Franco Martín Representant sector mestres
Sra. Paula Sánchez Llanos Representant sector mestres
Sra. Laura Alamagro Mediñà Representant sector famílies
Sra. Mònica Centeno Ordeix Representant sector famílies
Sra. Yolanda Pardo Cladellas Representant sector famílies
Sra. Elisabet González Núñez Representant sector famílies
Sra. Aroa Conde Montañana Representant AMPA
Sra. Marta Cortés Navarro Representant sector PAS
Sra. Mireia Gómez Iglesias Secretària

CORREU ELECTRÒNIC DE CONTACTE

Si vol posar-vos en contacte amb els representants del Consell Escolar, podeu fer-ho a través de l’adreça electrònica: consellescolar@gdl.cat

ORGANIGRAMA