SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES CURS 18-19

Atenció famílies de 2n, 3r, 4t i 5è!!!

Aquest divendres dia 1 de juny rebreu impresos, els següents documents d’adhesió  per la socialització dels llibres del curs 18-19:

2n: Carta i document d’adhesió

3r, 4t i 5è: Carta de continuïtat

El termini de pagament de la quota de 20€ s’acaba el dimecres dia 13 de juny.

Com sempre, cal lliurar el justificant del pagament juntament amb el full d’adhesió del programa al tutor/a del vostre/a fill/a.