Pla d’obertura Escola Germans Corbella

Benvolgudes famílies,

El dia 8 de juny, si entrem en FASE 2, està prevista la reobertura dels centres educatius públics de la nostra regió sanitària.

Després de rebre les “Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” per part del Departament d’Educació, hem elaborat i aprovat en Claustre i Consell Escolar el “Pla específic d’obertura, juny 2020

Aquest pla només contempla l’acollida d’infants, de manera voluntària al centre, en aquests dos supòsits: 

Acollida presencial i continuada:

Acollida del 8 al 19 de juny (màxim de 9h a 13h) en un espai específic de l’alumnat d’educació infantil (3-6 anys). Només podran sol·licitar-la les famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i vulguin fer ús d’aquest servei.

Acció educativa presencial i d’assistència voluntària, un sol dia i en petit grup, pels alumnes de 6è de primària, per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament del seu pas a secundària. Un cop es conegui l’alumnat que assistirà es concretaran el dia i horari de cada subgrup, sempre dins de la franja de 9h a 13h.

Les famílies de l’alumnat que es trobin en un d’aquests dos supòsits hauran de llegir el document referent a les normes i protocols a seguir, portar impreses i signades les declaracions responsables el primer dia i haver omplert, en el cas d’educació infantil, el formulari d’assistència (1 per alumne) abans del 2 de juny. 

Més endavant, si per circumstàncies imprevistes, heu d’optar per portar els vostres fills a l’escola haureu d’omplir el formulari amb 48h d’antelació per tal de possibilitar la gestió dels recursos humans i espais. 

En el cas dels i les alumnes de 6è,  pel seu comiat d’etapa previst pel dia 17 de juny de 9h a 13h, us comunicarem el procediment d’assistència a través del classroom dels vostres fills/es.

Atenció personalitzada del tutor/a amb l’alumne i, si escau, la família en qualsevol curs i nivell.

Durant el període del 8 al 12 de juny mantindrem les propostes de tasques setmanals, el seu seguiment i l’acompanyament a l’alumnat i les famílies com hem fet fins ara.

Al llarg de la darrera setmana de curs (del 15 al 19 de juny) rebreu propostes específiques d’acompanyament i tancament del curs 19-20.

La recollida del material que roman al centre es farà de manera organitzada a partir d’un calendari de CITA PRÈVIA per a l’alumnat de p3 a 6è els dies 10, 11, 12 i 15 de juny.
RESUM:

-Acollida alumnat educació infantil (P3-P4 i P5): 

De dilluns a divendres de 9h a 13h (vegeu concrecions i horaris concrets de cada grup al Pla d’obertura).

Com podeu veure, el pla es regeix principalment per criteris sanitaris. A causa del protocol i de la conciliació familiar del personal docent, l’atenció de l’alumnat per part de les seves tutores no estarà assegurada.

-Acció educativa alumnat de 6è: 

Comiat d’etapa el dia 17 de juny de 9h a 13h (rebreu un document amb concrecions i horaris al classroom de cada alumne/a).  

Per a qualsevol gestió de caràcter administratiu o relacionat amb el tancament de curs podeu contactar-nos via telefònica (de 9h a 13h), al correu d’aula, de cicle o de centre (a8039690@xtec.cat)

Ben cordialment, i amb ganes d’un retorn no regit per criteris sanitaris,

Equip Directiu