Informació Menjador i Acollida curs 19-20

La Fundació Pere Tarrés-Arcasa, és l’entitat encarregada de la gestió de l’equip educatiu, administratiu, de la cuina i l’alimentació al servei de menjador de l’escola. Un cop iniciat el curs escolar, us informem d’aquells aspectes administratius i de gestió de servei que són del nostre interès:

MENÚS I CUINA

Els nostres menús estan elaborats per l’equip de dietètica i nutrició d’ARCASA, d’acord amb les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, garantint un equilibri nutricional.

Els menús són confeccionats a la cuina de l’escola.

Atenem qualsevol mena d’intoleràncies i al·lèrgies alimentàries que se’ns notifiquin amb certificat mèdic.

L’equip de cuina està format per una cap de cuina i 4 ajudants.

Els menús mensuals els podeu consultar al web de l’escola. En cas de derivacions alimentàries, s’entregarà una còpia en paper.

EQUIP EDUCATIU

El nostre equip educatiu està format per:

·       1 directora de lleure

·       1 ajudant de direcció

·       24 monitors/es de lleure

L’equip educatiu vetlla per a què els nens i nenes al menjador adquireixen bons hàbits alimentaris i higiènics, així com transmetre valors i bones actituds mitjançant dinàmiques i activitats mensuals.

El director de lleure, el Marc, està a la vostra disposició cada dia de 9 h a 9.30 h i dimarts i dimecres de 16.15 h a 17.00 h.

 

ADMINISTRACIÓ

Per a qüestions administratives, podeu adreçar-vos al director de servei, en horari d’atenció a les famílies per:

·       Notificar dietes puntuals.

·       Notificar faltes d’assistència (abans de les                       10 h es retornaran 2,50 €)

·       Notificar l’alta nova al servei.

·       Notificar la baixa del servei (per escrit)

Correu: me.fructuosgelabert@peretarres.org

PREUS MENJADOR CURS 2019-2010

Alumne fix: preu diari 6,20 €

Alumne esporàdic: preu diari 7,20 €

 

SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL DE 8 h a 9 h I DE TARDA DE 16.30 h a 17: 30h

PREUS:

-Mitja hora= 19 € mensuals (esporàdic 3,05 €) setembre i juny 9,50 € mensuals.

-Una hora= 38 € mensuals (esporàdic 4,30 €) setembre i juny 19 € mensuals.

FUNCIONAMENT:
  • Prèvia inscripció al director del servei per ús mensual.
  • Per l’ús esporàdic cal comprar el tiquet al director de servei o bé el mateix dia a les monitores del servei.