Contactes

Si necessiteu contactar amb l’escola el correu és: escola@fructuosgelabert.cat

Si heu d’ informar alguna incidència el correu és: consergeria@fructuosgelabert.cat

Si us cal alguna informació de beques i quotes el correu és: secretaria@fructuosgelabert.cat