Comissió Mixta que dóna suport tant a l’escola com a l’AMPA en la comunicació entre els membres de la comunitat educativa. La comissió ofereix el suport tècnic necessari per facilitar el màxim l’intercanvi d’informació, així com la millora d’aquesta mitjançant el suport audiovisual.

comunicacio@fructuosgelabert.cat

 

A sota podeu veure novetats i notícies de la Comissió de Comunicació.