La comissió de la revista “La Fructuosa” és una comissió mixta de mestres i mares i pares. L’objectiu és “cuinar” la revista que tradicionalment es distribueix en paper a final de curs, com a testimoni de l’activitat dels diferents cursos i àmbits de l’escola.

El projecte de la revista està en construcció. A mida que creix l’escola, els nens i les nenes van assumint més protagonisme en les diferents parts del procés. Els pares i les mares fem l’acompanyament a partir de la professió o l’afició (redacció, correcció, fotografia, il·lustració, disseny, impressió…).

La feina forta i les corredisses comencen a mig curs. Esperem noves col·laboracions.

revista@fructuosgelabert.cat