PROJECTE 50/50

La Diputació de Barcelona (a través de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat) lidera el projecte EURONET 50/50 max.

Euronet 50/50 max és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en edificis públics a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. La metodologia que es fa servir és el 50/50, que consisteix en introduir incentius econòmics a l’estalvi energètic aconseguit.

La metodologia 50/50 és una metodologia de 9 passos enfocada a la consecució de l’estalvi econòmic i energètic en un edifici. Involucra activament als usuaris dels edificis en el procés de gestió de l’energia i els ensenya comportaments respectuosos amb el medi ambient a través d’accions pràctiques.

WEB PROJECTE 50/50